Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Konkurs o Gdyni

Morski Związek Wojskowy, Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Marynarki Wojennej RP z okazji obchodów 60-lecia wyzwolenia Gdyni organizują konkurs, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu historii miasta Gdynia, a przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Konkurs ma charakter pracy opisowej lub wywiadu, który musi być autoryzowany przez osobę, która go udzieliła. Praca może zajmować maksymalnie 10 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego.
Tematyka konkursu została podzielona na trzy działy:
I – Obrona Gdyni i Oksywia w 1939 roku
II – Gdynia w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945
III – Wyzwolenie miasta w 1945 roku oraz organizacja życia miejskiego
W każdym etapie znajdują się pytania konkursowe. Uczestnik wybiera jedno pytanie z jednego działu (np. Dział I Pytanie 2), na które pisze pracę.
Pytania konkursowe są następujące:
I.„Obrona Gdyni i Oksywia w 1939 roku”
1.Walka ludności cywilnej miasta w pierwszych dniach wojny.
2.Obrona Gdyni i Oksywia 1 – 19 IX 1939 (działania wojenne)
3.Władze okupacyjne Gdyni

II.„Gdynia w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945”

1.Walka ludności miasta z okupantem.
2.Działalność niemieckiej marynarki wojennej – Krigsmarine – w Gdyni.

III.„Wyzwolenie miasta w 1945 roku oraz organizacja życia miejskiego”.
1.Opisz działania wojenne w marcu 1945 roku, które doprowadziły do wyzwolenia miasta.
2.Organizacja życia miejskiego po wyzwoleniu.
3.Pierwsze 100 dni pracy portu w Gdyni.
4.Organizacja Marynarki Wojennej po zakończeniu wojny w 1945 roku.
Prace konkursowe z następującymi danymi: imię, nazwisko, szkoła, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy, należy wysyłać pocztą na adres: Morski Związek Wojskowy, ul. 10 Lutego 10, 81-301 Gdynia, skr. poczt. 188, z dopiskiem – KONKURS.
Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2005 roku.
Osobą kontaktową w sprawach Konkursu jest Szef Administracji MZW, Dariusz Lasek pod nr tel. 509 971 890.

ikona