694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Konkursy

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza organizuje konkurs, w którym jest do wygrania:
- jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Kontrabasista” 27 lutego o godz. 19.00.
Aby wygrać zaproszenie należy zadzwonić w poniedziałek w godzinach 11.00 –14.00 do Biura Promocji i Impresariatu Teatru Miejskiego ( tel. 621 02 26) i odpowiedzieć na pytanie: ilu aktorów występuje w „Kontrabasiście”?
- jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Związek otwarty” w dniu 2 marca o godz. 19.00.
Aby wygrać zaproszenie należy zadzwonić w poniedziałek w godzinach 11.00 –14.00 do biura Promocji i Impresariatu Teatru Miejskiego ( tel. 621 02 26) i odpowiedzieć na pytanie: kto jest autorem dramatu „Związek otwarty”?
- jedno podwójne zaproszenie na spektakl „101 dalmatyńczyków” w dniu 2 marca o godz.11.00.
Aby wygrać zaproszenie należy zadzwonić w poniedziałek w godzinach 11.00 –14.00 do Biura Promocji i Impresariatu Teatru Miejskiego (tel. 621 02 26) i odpowiedzieć na pytanie: Kto porwał małe dalmatyńczyki i dlaczego?
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza zaprasza ponadto 6 marca br. o godz. 17.00 na koncert w wykonaniu Jadwigi Rapie. Bilety w cenie: 7 i 15 zł.
***
Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51 ogłasza III OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY„O GRUDĘ BURSZTYNU”. Oto regulamin konkursu:
1.Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej.
2.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech utworów satyrycznych (forma i treść dowolna), dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, do czterech stron (w sumie) maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4, w trzech egzemplarzach.
Prace należy opatrzyć godłem. Nazwisko, adres, telefon autora należy umieścić w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem takim samym, jak na maszynopisie.
3.Organizatorzy przewidują, że najlepszy utwór satyryczny o tematyce morskiej (w szerokim znaczeniu) zostanie dodatkowo wyróżniony – Nagrodą „REJS”.
4.Utwory nagrodzone i wyróżniające się zostaną wydane drukiem w okolicznościowym tomiku p.t. „O Grudę Bursztynu – Gdynia 2005". Będą tam pomieszczone także najbardziej wartościowe utwory z poprzednich edycji OGKS (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji).
Teksty należy przesłać do 13 marca br. na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul.Łowicka 51, 81-504 Gdyni, z dopiskiem "Gruda Bursztynu 2004".
Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy tekstów zostaną listownie zaproszeni na galę, którą jest przewidziana na dzień 1 marca br.
Główną nagrodą Konkursu jest „Gruda Bursztynu”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. PATRONAT MEDIALNY: TELEWIZJA POLSKA S.A. Oddział GDAŃSK, RADIO GDAŃSK S.A.,
PISMO SATYRYCZNE „TWÓJ DOBRY HUMOR” z Warszawy. Dodatkowe informacje: Krystyna Weiss-Strąk, tel.0604-900-120.
***
Centrum Kultury w Gdyni organizuje 50. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w roku Adama Mickiewicza pod honorowym patronatem Jerzego Stuhra. Patronat objęło Ministerstwo Kultury i Edukacji Narodowej.
Konkurs jest imprezą otwartą- dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz dorosłych. Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:
A. turniej recytatorski
B. turniej "Wywiedzione ze słowa"
C. Turniej Teatrów Jednego Aktora
D. Turniej Poezji Śpiewanej
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w eliminacjach przyjmowane będą do 8 marca 2005 r. w siedzibie Centrum Kultury w Gdyni oraz u osób prowadzących konsultacje.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 664 73 77

ikona