694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje wszystkich mieszkańców dzielnicy o przeniesieniu biura Rady Dzielnicy z dniem
7 lutego br.do nowej siedziby przy ul. Witomińskiej 8. Godziny
urzędowania biura: poniedziałki w godz.11.00-17.00, wtorki w
godz.10.00-14.00, środy w godz. 15.00-19.00 oraz numer telefonu
661 64 78 pozostają bez zmian. W związku ze zmianą siedziby od marca b.r. zostaną wznowion dyżury Radnych.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, iż 23 lutego br. w siedzibie Rady dyżur pełnić będzie wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Wojewoda.

ikona