694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Spotkania religijne

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i oo. Jezuici zapraszają na
rekolekcje ignacjańskie "Drogi Wolności" od 19 lutego do 12 marca br.
w parafii Św. Stanisława Kostki oo. Jezuitów przy ul.Tatrzańskiej 35 (kaplica w dolnym kościele). Spotkania w każdą sobotę o godzinie 15.30.
Dodatkowe informacje: Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej
tel. 621 05 15 i Lucyna Pobieraj tel. 661 72 03.
***
Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 21 lutego br. o godz.16.30 na mszę świętą w intencji Miasta, Kaszub i Ojczyzny.

ikona