694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Stypendia unijne

W końcu grudnia 2004 roku zostały wypłacone pierwsze stypendia unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O pomoc stypendialną mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący tereny wiejskie. Fundusz objął 338 uczniów z 22 gdyńskich szkół i w okresie październik – grudzień 2004 roku przyznano stypendia w wysokości do 425 zł za ucznia. Wypłaty dokonano w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z nauką, na podstawie rachunków przedstawionych przez uczniów.
W pierwszym okresie realizacji funduszu młodzież otrzymała pomoc w wysokości 117 968,37 zł.
Obecnie trwają przygotowania do wypłaty kolejnych stypendiów.
W okresie od stycznia do czerwca br. przyznawane stypendia wyniosą do 200 zł miesięcznie.

ikona