694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Telefony Akcji Zima

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat, tel.: 668 83 35 (chodniki), 668 83 21 (jezdnie).
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Wykonawcą usług zimowego utrzymania dróg Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” (tel. dyspozytora „Akcji Zima” 667 02 00, 623 83 93).

ikona