694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

W stronę twórczego działania

Joanna Rutkowiak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Marian Chwastniewski reprezentujący Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA z Gdyni zapraszają w dniu 26 lutego na PIĄTE SPOTKANIA AUTORSKIE poświęcone zagadnieniom związanym z twórczym myśleniem. W trakcie konferencji odbędzie się wykład Doroty Klus- Stańskiej, a także warsztaty prezentujące metody stymulowania twórczej aktywności. Zgłoszenia na konferencję z podaniem swojego telefonu lub adresu mail należy przesłać do dnia 24 lutego 2005 roku na adres:
BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK 2005:
Marian Chwastniewski, ul. Świętojańska 44/33, 81-393 Gdynia.

ikona