695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Oczekujemy Pomocy

Jeśli chcesz pomóc zwierzętom opuszczonym, zaniedbanym, porzuconym i oczekującym od nas nie tylko współczucia, ale i pomocy- skorzystaj z możliwości przekazania 1% z podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jakim jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i wpłać na konto w PKO BP I Odział w Gdyni nr 04102018530000990200700757. Pomóżmy czworonogom!