695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Podziękowania

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” składa podziękowania za całoroczną pomoc finansową dla klubu, jak również za pomoc organizacyjną w przygotowaniu II-go Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego w dniu 9 października 2004 r. Ponadto Zarząd dziękuje Zakładowi Elektrowni Wodnych „ENERGA” w Straszynie, Zakładowi Oświetlenia „ENERGA” w Sopocie, PZU SA w Gdyni, Firmie „CREON”, Wielobranżowej Spółdzielni Obuwniczej w Gdyni, Morskiemu Portowi Gdynia, Firmie „SOPAN”, WDG Drukarni w Gdyni, Przedsiębiorstwu Handlowemu „DALMOR” w Gdyni, Wytwórni Wody Mineralnej „SKWAR” w Chwaszczynie, Masarni „KUMMER”, Piekarni Jacek Lewandowski, Cukierni „JUSTYNKA”, Firmie „MEGA” SA w Gdyni, Firmie „PREMIA-SPORT”, Sklepowi Spożywczemu „ŻABKA”, Państwu Tabel, Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Chorążewicz Marek, HALLO - TAXI, Adamowi Pytel.
*****

Zespół Pracy Socjalnej DOPS nr 4 w Gdyni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej składa podziękowania Andrzejowi Świec za sponsorowanie posiłków w ramach oferty 1800 ciepłych dań dla potrzebujących rodzin z rejonu Działek Leśnych.
****
Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych przy ul. Legionów 121 składa podziękowania Fundacji „Szlachetne Zdrowie” za bezpłatne przekazanie szczepionek dla mieszkańców placówki.
***
Fundacja Pomocy „Otwarte Serca” przy ul. Chylońskiej 90A dziękuje Jackowi Lewandowskiemu, właścicielowi piekarni w Rumi i gdyńskiej filii tej piekarni za przekazanie pieczywa podopiecznym fundacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2004r oraz klientom wspierających finansowo fundację.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni dziękuje firmie Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. z Sopotu za przekazanie kilku zestawów komputerowych na potrzeby pracowni komputerowej dla uczniów szkoły.
***
Dyrektor i wychowawcy klas I C, I F i II E Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni składają podziękowania rodzicom uczniów za pomoc w modernizacji szkolnych sal.
***
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni w imieniu społeczności szkolnej składa podziękowania Justynie i Jackowi Siekajom za przekazanie oświetlenia do świetlicy.
***
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” dziękuje dyrektorowi firmy „JET” Robertowi Gwiazdorskiemu, Mieczysławowi Różańskiemu, Markowi Mędza za pomoc w przygotowaniu wigilii dla wychowanków ogniska.
***
Rada Dzielnicy Redłowo składa podziękowania sponsorom za życzliwość i ofiarowanie produktów do paczek z okazji Bożego Narodzenia: „WUPROHYD” sp. z o.o., Sławomirowi Kisiel, Arturowi Rzeppa, firmie „Invest Komfort” SA, firmie „SKOK im. F. Stefczyka”.
***
Rada Dzielnicy Obłuże składa podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji wigilii dla ubogich i samotnych mieszkańców dzielnicy: Brunonowi Formella, Mirosławowi Lisińskiemu oraz Stowarzyszeniu Kupców „ Karat” z Targowiska Miejskiego Nr 1.
***
Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski składa podziękowania kierownictwu sklepu „ALDEK 34” za pomoc w zorganizowaniu akcji niesienia świątecznej pomocy. Caritas dziękuje również wszystkim darczyńcom – klientom sklepu ALDEK 34 za pomoc w przygotowywaniu paczek dla osób potrzebujących.
***
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 11 składają podziękowanie kierownictwu sklepu „ABC” z Oksywia za podarowanie słodyczy i owoców wychowankom przedszkola.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Gdyni składa podziękowania rodzicom uczniów z klas 3, 4, 5a, 6a szkoły podstawowej i rodzicom uczniów z klas Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc gimnazjum za zebrane środki finansowe umożliwiające odmalowanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku szkoły.
****
Rada Dzielnicy Pogórze dziękuje firmie Orion z Pogórza oraz Sylwii Jurczyszyn i Bogusławie Janiak za pomoc przy organizacji przebiegu halowego turnieju zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Pogórze w dniu 12 grudnia 2004r.