695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Pomóż i Ty!

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż
i Ty” zaprasza 10 marca 2005 r. do udziału w seminarium pt. „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego” organizowanym w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej - Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006”.
Miejsce konferencji: Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji, sala audytorium C, Gdańsk Oliwa przy ul. Bażyńskiego 6, 10 marca br. w godz. 11.00-17.00. Zakres tematyczny seminarium:
-Rodzice i rodzina we wspieraniu roli osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie
-Trendy dominujące w odniesieniu do płci jako część edukacji o aktywności obywatelskiej
-Jak bardzo musimy myśleć inaczej o obywatelstwie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn?
W ramach projektu w dniach 10-12 marca 2005 r. zostaną przeprowadzone interaktywne warsztaty pod hasłem „Jak wyzwolić energię do działania i samorozwoju niepełnosprawnych kobiet?” w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym „Razem” w Gdyni, przy
ul. Strażackiej 15, 10 marca br. w godz. 16.30 – 20.30, 11 – 12 marca br. w godz. 9.00 – 14.00.
Warsztaty poprowadzone zostaną nieodpłatnie przez Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Razem”. Zakres tematyczny warsztatów:
-Kształtowanie własnego wizerunku
-Stres jako czynnik samorozowju
-Praca w zespole a realizacja naszych celów
-Rozmowa kwalifikacyjna- skuteczny instrument działania
Celem projektu jest propagowanie idei świadomego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Program skierowany jest
w szczególności do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających w ich środowisku z terenu woj. pomorskiego.
Wszyscy, którzy zgłoszą chęć udziału otrzymają materiały konferencyjne i szkoleniowe. Organizatorzy proszą o wcześniejsze potwierdzenie zgłoszenia, najlepiej do 01 marca 2005 r. Udział
w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych Fundacji "Pomóż i Ty", www.fundacjapomozity.sprint.pl, www.eurosprawni.sprint.pl , info@pomozity.sprint.pl, tel./fax 663 81 41 w godz.9.00-17.00; Malwina Sojecka, Dorota Amejko, Joanna Kurzawa.