695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Przypominamy o konkursie satyrycznym!

Miasto Gdynia ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Grudę Bursztynu”. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech utworów satyrycznych (forma i treść dowolna), dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, do czterech stron (w sumie) maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w trzech egzemplarzach. Główną nagrodą Konkursu jest „Gruda Bursztynu”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Organizatorzy przewidują, że najlepszy utwór o tematyce morskiej (w szerokim znaczeniu) zostanie dodatkowo wyróżniony – Nagrodą REJS. Utwory nagrodzone i wyróżniające się zostaną wydane w okolicznościowym tomiku pt. „O Grudę Bursztynu” – Gdynia 2005 (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji). Teksty należy przesłać do 13 marca 2005 r. na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51,81-504 Gdynia. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną listownie zaproszeni na Galę(1 kwietnia 2005 r.)Gwiazdą wieczoru będzie Jan Pietrzak, twórca „Kabaretu pod Egidą”. Szczegółowy regulamin - www.gdynia.pl. Dodatkowe informacje nr tel. 664 73 77.