Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Orłowo przypomina, że Biuro Rady przy ul. Orłowskiej 27 jest czynne w: poniedziałki i wtorki w godz. 13.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-12.00. W każdą środę miesiąca radni dzielnicy są do dyspozycji mieszkańców, w ramach pełnionych dyżurów z przedstawicielami Rady Miasta, MOPS, Policji i Straży Miejskiej. Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco: pierwsza środa miesiąca - Radna Rady Miasta Gdyni Jolanta Roszczynialska;
druga środa miesiąca - Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski;trzecia środa miesiąca - przedstawiciel MOPS;
czwarta środa miesiąca - przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje o dyżurach radnych:
Maria Zarzecka - Kowalska 28 lutego w godz. 12.00-13.00;
Włodziemierz Walczykowski 7 marca w godz. 10.00-11.00;
Krystyna Pajura 8 marca w godz. 15.30-16.30;
Artur Delke 15 marca godz. 16.00-17.00;
Felicja Jarosz 23 marca godz. 10.00-12.00;
Wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Joanna Chacuk pełni dyżur 2 marca godz. 16.00-17.00.
Przewodniczący Daniel Stenzel pełni dyżur w każdy wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00.
****
Rada Dzielnicy Karwiny przypomina, iż w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 -18.00, w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Staffa 10, dyżur pełni radna Mirosława Borusewicz.
****
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 16.00 -18.00, pod nr tel. 629-44-03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc:
2 marca br. – Anna Wołejko, 9 marca br. – Ewa Woźniak,
16 marca br.– Jerzy Brodowski, 23 marca br. – Jan Keslinke, 30 marca br. – Jan Labudda.
Radny Miasta Stanisław Borski informuje, że pełni dyżury w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 17.00- 18.00 w biurze Rady Dzielnicy.
****
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana inicjuje powstanie klubu seniora. Wszystkich chętnych do współpracy Rada Dzielnicy zaprasza na spotkanie organizacyjne 15 marca br. o godz. 16.00 do siedziby Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1. Biuro Rady Dzielnicy: tel. 620 87 69.

ikona