695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Wycieczki

Klub Krajoznawczy „Wrzos” organizuje wycieczki:
- 5 marca br. na trasie Kamień- Rąb- Trzy Rzeki- Hopy- Szarata- Przodkowo. Zbiórka: Gdynia Gł. Dworzec PKP (kasy p/palmie) o godz. 9.15. Trasa liczy 18 km.
- 6 marca br. na trasie Rumia- Lężyce- Pustki Cisowskie. Zbiórka: Gdynia Gł. Dworzec PKP (kasy p/palmie) o godz. 8.45. Trasa liczy 12 km.
- 12 marca br. na trasie Lipuska Huta- Lipuska Huta Wieś- L. Plociczno- rzeka Wda- Grzybowski Młyn- Grzybowo- jez. Żółnowo- jez. Sodomie- rzeka Pilica- Lubiana PKP. Zbiórka: Gdynia Gł. Dworzec PKP (kasy p/palmie) o godz. 7.20. Powrót do Gdyni o godz. 18.32. Trasa liczy
18 km.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza na autokarową wycieczkę krajoznawczą „Nadwiślańskie Twierdze” 12 marca br. o godz. 8.00.Zgłoszenia i dodatkowe informacje w siedzibie odziału przy ul. 3 Maja 27 lub pod nr tel. 621 75 24, 621 77 51.
Oddział Morski PTTK zaprasza ponadto z ramienia Klubu Pilota i Koła Przewodników na spotkanie z Heleną Pasierbską, które odbędzie się 1 marca br. o godz. 18.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27.