696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Bezpłatne badania

Gabinet Logopedyczny „Lingua” przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 zaprasza w marcu na bezpłatną diagnozę pacjentów po wylewach, udarach i uszkodzeniach mózgu. Informacja i zapisy w godzinach
8.00 – 20.00, tel. 0 600 417 893, 0 509 232 273.
****
Firma "Geers" przy ul. Zygmunta Augusta 6/50 zaprasza na ogólnopolską akcję "Dni otwarte bezpłatnych badań słuchu" 7-11 marca br. Dodatkowe informacje pod nr tel. 620 98 09.
****
Firma DOR-MED zaprasza do swojej siedziby przy ul. Abrahama 57 na bezpłatne badania słuchu i bezpłatne przeglądy aparatów słuchowych od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 18.00. Możliwość rejestracji : tel. 625 91 00.

****
Centrum Rehabilitacji Fundacji PATMOS przy ul. Legionów 67 zaprasza do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Rejestracja telefoniczna
pod numerem telefonu 699 33 69 w.0331.
****
Przychodnia Śródmieście przy ul. Armii Krajowej 44 informuje
o bezpłatnych badaniach słuchu. Rejestracja telefoniczna: 782 03 11, 782 03 12, wew. 330.