696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Konkurs na plakat

W 2005 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji ogłasza konkurs na plakat, skierowany do mieszkańców Trójmiasta i okolic. Każdy z uczestników konkursu przygotuje oryginalny projekt graficzny plakatu wykonany dowolną techniką komputerową, w dowolnym programie graficznym. Prace należy dostarczyć w postaci wydruków komputerowych w formacie A4 lub A3 (można dołączyć oryginały w formie plików).
Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z następującymi informacjami o autorze: imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz oświadczenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej MBP w Gdyni.
Projekty należy składać do dnia 31 marca 2005 roku w: Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141, lub
w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni przy ul. Partyzantów 39/IV. Organizatorzy przewidują ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom 27 kwietnia br. Dla laureatów konkursu przewidziane zostały cenne nagrody.
Informacje na temat konkursu można otrzymać pod nr tel. 622 44 31 oraz na stronie www:mbpgdynia.x.pl.