696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Pomoc poszkodowanym

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia” przy ul. Starowiejskiej 47 udziela bezpłatnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania oraz udziela porad dotyczących prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi. Dodatkowe informacje pod nr tel. 620 55 99 lub na stronie www.inter-alia.pl.