Historyczny Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu. Historyczny Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Chylonia informuje o nowych terminach dyżurów.
W pierwszą środę każdego miesiąca dyżury z przewodniczącym Rady Dzielnicy Chylonia Markiem Dąbkowskim pełni radny Andrzej Czaplicki. Dyżury odbywają w godz. 16.00-17.00 w siedzibie rady dzielnicy w SP 10 przy ul. Morskiej 192, tel. 663 63 18. W drugi czwartek każdego miesiąca Andrzej Czaplicki pełni dyżury z przewodniczącym Rady Dzielnicy Witamino – Radiostacja Piotrem Tymańskim w godz. 17.00-18.00 w siedzibie rady w Spółdzielni „Bałtyk” przy ul. Narcyzowej 1/2 tel. 624 66 87. W trzecią środę każdego miesiąca Andrzej Czaplicki pełni dyżury w godz. 16.00-17.00 w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Gdyni.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza na dyżury radnych, w poniedziałki w godz.17.00-19.00 do biura Rady w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, nr tel.665 50 00.
Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej dyżurują w poniedziałki
w godz.18.00-19.00. W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
17.00-18.00 na swój dyżur zaprasza radny Jerzy Wieczorek, 7 marca Janina Tarczewska - Nowak, 14 marca Marcin Adamiak, 21 marca - Gerard Bastian.
**
Rada Dzielnicy Pogórze informuje o najbliższych dyżurach radnych.
9 marca br. Kazimierz Jankowski, 16 marca br., Krystyna Izdebska
i Tadeusz Małecki , 30 marca br. Zbigniew Sikorski. Dyżury pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy PS 49 ul.Steyera 2 w godzinach
18.00 - 19.00. Ponadto w tym samym czasie dyżury pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.