696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Scena 138 - Twoja przygoda z teatrem

To projekt edukacyjny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni adresowany do dzieci, młodzieży i studentów. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego kontaktu z teatrem. Nazwa „SCENA 138” nawiązuje do gdyńskiej lokalizacji projektu
(w Gdyni jest 138 szkół i ośrodków szkolnych).
Przewidziane są trzy formy działania „SCENY 138”: prezentacje spektakli teatralnych inscenizujących pozycje z kanonu lektur szkolnych, warsztaty teatralne oraz wystawianie na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni przedstawień przygotowywanych i wykonywanych przez uczniów pod okiem fachowej kadry instruktorskiej. Ponadto - organizowanie cyklów imprez (projekcje filmów, slamy poetyckie, festiwale tematyczne). Wszystkie związane z projektem wydarzenia będą się odbywać w Teatrze Miejskim w Gdyni zawsze w poniedziałki
i będą miały charakter cykliczny (warsztaty – raz w tygodniu przez cały rok szkolny; imprezy – raz w miesiącu).
I tak, dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od marca 2005 rozpoczynają się :
- warsztaty instrumentalne – 4 razy w m-cu po 2 h każde, nauka gry na etnicznych instrumentach dętych (didgeridoo) i perkusyjnych (min. konga, djamba, darabuka); zajęcia prowadzone przez legendarnego trójmiejskiego perkusjonistę - Sławka „Rodrigeza” Porębskiego (min. No Limits, Ikenga, Leszcze),
- warsztaty taneczne- 4 razy w m-cu po 2 h każde; nauka technik indywidualnego i grupowego tańca współczesnego: instruktor: Magdalena Jędra – czołowa trójmiejska tancerka i choreografka (min. Gdański Teatr Tańca, Trójmiejska Korporacja Tańca),
- warsztaty aktorskie - zajęcia 4 razy w m-cu po 2 h każde, nauka aktorskiej interpretacji tekstów literackich, podstawy ruchu scenicznego i improwizacji aktorskiej: instruktor: Mariusz Żarnecki - aktor Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni.
Dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz dla studentów:
- warsztaty dramaturgiczne– 2 razy w m-cu po 3 h każde, ćwiczenia warsztatowe w zakresie pisania tekstów dramaturgicznych
i scenariuszy; instruktor: Tomasz Man – polonista, reżyser, dramaturg, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Teatralnej
w Warszawie
- warsztaty teatralne (elementy aktorstwa, tańca współczesnego
i dramaturgii) - 2 razy w m-cu po 3 h każde, nauka wyrażania emocji poprzez słowo, ruch i ciało; instruktor: Alicja Mojko - aktorka, współtwórca Gdańskiego Teatru Snów. Koordynatorem „SCENY 138” jest Andrzej Mańkowski. Zapisy – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 w sekretariacie teatru miejskiego im. W. Gombrowicza
w Gdyni tel. 620 78 46.