696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Sesja w stoczni

23 lutego 2005 r., po raz pierwszy w historii gdyńskiego samorządu XXVIII sesja Rady Miasta odbyła się w Stoczni, dokładniej - w Stoczni Gdynia S.A., na pokładzie budowanego tu statku - samochodowca. Wprawdzie tematyka posiedzenia dotyczyła spraw typowo miejskich, jednak spotkanie było także okazją do zaprezentowania przez Zarząd Stoczni radnym, aktualnych informacji o kondycji ekonomicznej tej, największej w naszym mieście firmy, zwłaszcza zaś kwestii dotyczących procesu jej restrukturyzacji.