696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Sezam

W marcu 2005 roku wznawia działalność Integracyjny Klub SEZAM, przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni (ul. Harcerskiej 4). Zajęcia odbywać się będą w środy i niedziele w godz. 15.00 -19.00. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Ewą Socha, tel. 662 25 88.