Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Telefony Akcji Zima

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy Gdynia sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat , tel. 668 83 35 (chodniki), 668 83 21 (jezdnie).
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz
o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Wykonawcą usług zimowego utrzymania dróg jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" (tel. dyspozytora "Akcji Zima" 667 02 00, 623 83 93).