698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Dla seniorów

Rada Gdyńskich Seniorów przypomina o swoich cotygodniowych dyżurach. Gdyńscy seniorzy, w istotnych dla siebie sprawach, mogą kontaktować się z Radą: internetem - seniorzy@gdynia.pl lub telefonicznie- 661 35 41 i osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27-31) we wtorki w godz. 10.00- 11.00. Podstawowymi zadaniami postawionymi przed Radą są: wymiana wzajemnych doświadczeń, wypracowanie konkretnych działań na rzecz wspólnej realizacji programów związanych z aktywizacją osób starszych oraz opiniowanie przedsięwzięć Miasta, kierowanych do gdyńskich seniorów.
***
Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego zaprasza rzemieślników-seniorów prowadzących działalność na spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 23 marca br. o godz. 13.00, do sali widowiskowej Domu Rzemiosła.

ikona