698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Przedszkole otwarte

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym wraz z dyrektorami przedszkoli nr 7, 13, 27, 29 i 44 zapraszają dzieci na zajęcia otwarte. Najbliższe zajęcia odbędą się
19 marca br. w godz. 9.00-14.00 w: Przedszkolu nr 27 w Gdyni Chyloni oraz w Przedszkolu nr 29 w Gdyni Obłużu.

ikona