698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Spotkania wysiedlonych

Stowarzyszenie Gdynia Wysiedlonych przy ul. Władysława IV 51 informuje, że 22 marca br. członkowie stowarzyszenia spotykają się
w Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei w Gdyni Grabówek.

ikona