698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Szkolenia i porady

Urząd Miasta Gdyni organizuje – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006.
Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników.
W dniu 31 marca 2005 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym tematem szkolenia będzie Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Beneficjentami programu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii
o znaczącym potencjale rynkowym.
Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak:
•typy projektów możliwych do realizacji w ramach działania,
•zasady kwalifikowalności kosztów,
•zasady przygotowania wniosku o dotację i biznes planu,
•praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dotację,
•terminy i zasady składania wniosków.
Szkolenie poprowadzą specjaliści z Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro), rozpoczęcie szkolenia - godzina 12.00.
Wnioski o dotacje należy składać w:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk tel. (058) 32-33-100, e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl. Więcej informacji także na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl.
*****
Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza przedsiębiorców planujących wdrożyć system zarządzania ISO 9001:2000 na jednodniowe, nieodpłatne szkolenie pod nazwą: „Czy przy pomocy ISO 9001:2000 mogę pokonać konkurencję i rozwinąć firmę?”
Szkolenie to organizowane jest po raz pierwszy w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów. Jego celem jest zapoznanie kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000
z narzędziami sprawnego zarządzania organizacją gospodarczą.
Program szkolenia:
1.Najczęstsze bariery i ograniczenia rozwoju, na jakie napotyka mała i średnia firma.
2.Wdrożenie ISO – sposób na opanowanie chaosu informacyjnego.
3.Wdrożenie ISO – sposób na ograniczenie błędów w codziennym funkcjonowaniu organizacji.
4.Wdrożenie ISO - sposób na wprowadzenie innowacji.
5.Kierunki rozwoju współczesnej organizacji.
Zajęcia poprowadzi Robert Olejniczak, przedstawiciel Grupy Konsultingowej RID.
Szkolenie odbędzie się 31 marca w godzinach 9.00-13.00, w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni – Redłowie przy ul. Olimpijskiej 2. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 622 60 17 lub 622 20 52.

ikona