698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

VI edycja Konkursu „Gdynia bez Barier”

Przypominamy, że 30 marca 2005r. upływa termin składnia wniosków do konkursu „Gdynia bez Barier”, którego celem jest przełamanie barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym w naszym mieście oraz upowszechnienie idei pełnej dostępności.
Konkurs adresowany jest do wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni.
Zasady konkursu są następujące:
1.Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
•imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej.
•tytuł programu
•cel
•propozycje innowacji, rozwiązań
•kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna)
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2.Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
3.Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
4.Wnioski można składać do 30 marca 2005r. w Urzędzie Miasta Gdyni pok. 114 A, tel. 668 87 90. Osobami uprawnionymi do udzielania wszelkich dodatkowych informacji są pracownicy Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych
(tel. 668 87 90, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl).
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „ Gdynia bez Barier”
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- obrazy artystów malujących ustami i nogami.

ikona