700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Dotacja z Unii

W ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej - Perspektywy dla młodzieży, Miasto Gdynia na realizację złożonego autorskiego projektu, otrzymało dofinansowanie w kwocie 144.099 zł. z funduszy Unii Europejskiej.
Projekt ten jest elementem długofalowego programu pod hasłem PRZEDSIĘBIORCZA GDYNIA, realizowanego przez gdyński samorząd.
Celem tego projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej do 6 miesięcy i od 6 do 24 miesięcy oraz bezrobotnym absolwentom.
W ramach projektu zaplanowano :
- Poradnictwo zawodowe wspomagające kształtowanie kariery zawodowej
. rozmowa z doradcą, aktywizacja zawodowa z elementami autoprezentacji.
- Szkolenia w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy z
zastosowaniem technik informacyjnych: księgowość komputerowa z elementami prawa pracy, pozyskiwanie dotacji unijnych, asystent sekretariatu, business English.
Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie badań i analiz potrzeb
klientów PUP w Gdyni.
Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 60 osób zameldowanych w
Gdyni, w wieku do 25 roku życia.
Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans. Zarówno kobiety, mężczyźni, jak i osoby niepełnosprawne będą mieli równy dostęp podczas trwania procesu rekrutacji.
Projekt przewiduje także:
- 16 godzin warsztatów z aktywizacji zawodowej i autoprezentacji (8 i 21
kwietnia w godzinach od 8.00 do 16.00 w UM Gdynia s. 105) - Fundacja
Gospodarcza z Gdyni (uczestnikami są osoby, które przeszły etap rekrutacji -
PUP Gdynia)
- 120 godzin szkoleń z zakresu "Pozyskiwania dotacji unijnych" (dla 20
wybranych osób w terminie 14 kwietnia - 21 maja br.) - Pomorskie Centrum
Technologii
- 120 godzin szkoleń - "Business English" (dla 20 wybranych osób w terminie
11 kwietnia - 25 maja) - English Unlimited
- 80 godzin szkoleń - "Asystent sekretariatu" (dla 10 wybranych osób w
terminie 11 kwietnia - 25 maja) - Fundacja Gospodarcza
- 175 godzin szkoleń - "Księgowość komputerowa z podstawami prawa pracy"
(dla 10 wybranych osób w terminie 5 kwietnia - 10 maja )
Jeszcze przed 31 maja 2005 r. (termin zakończenia projektu), planowana jest
konferencja podsumowująca. Dodatkowo opracowana zostanie broszura w nakładzie 2.000 egz. "Przewodnik aktywizacji zawodowej" (dostępna bezpłatnie na terenie PUP Gdynia w Pomorskim Miasteczku Zawodów w Gdyni ).
UWAGA!!!!
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gdyni, którzy nie ukończyli 25 roku życia prosimy o pilny i osobisty kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni,
ul. Kołłątaja 8, pokój 114, I piętro w godzinach 8.00 -15.00 (bowiem liczbamiejsc jest ograniczona!).
Podczas zgłoszenia należy mieć ze sobą CV oraz dowód osobisty.
Partnerami miasta Gdyni w tym projekcie są: Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja Gospodarcza, Pomorskie Centrum Technologii oraz English Unlimited.