700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Gdyński Biznesplan 2005”

Zakończyły się, już prowadzone w dniach 22 lutego – 21 marca, bezpłatne szkolenia dla uczestników konkursu Gdyński Biznesplan.
Uczestnicy konkursu mają czas do 8 kwietnia na ostateczne dopracowanie swoich biznesplanów i dostarczenie ich w formie pisemnej do siedziby organizatora, tj. do Urzędu Miasta Gdynia, Wydział Polityki Gospodarczej, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 420.
Po tym terminie prace zostaną przedstawione Jury konkursu, które po ich analizie wyłoni grupę finalistów, a spośród nich, po dalszych indywidualnych spotkaniach, zostaną wybrani zwycięzcy laureaci konkursu.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe fundowane przez głównych partnerów konkursu – pierwsza nagroda (zestaw komputerowy) fundowana przez PROKOM Software S.A., druga nagroda (zestaw komputerowy) fundowana przez NORDEA Bank Polska S.A., trzecia nagroda (zestaw telefoniczny simplus) fundowana przez POLKOMTEL S.A. czołowego operatora telefonii komórkowej w Polsce.
Oprócz tego zdobywcy nagród otrzymają również: roczne, nieodpłatne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Nordea Bank Polska S.A., możliwość poręczenia kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych do kwoty wysokości 100 tys. zł, możliwość rekomendacji wniosku o pożyczkę z Pomorskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej.