700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Nowy zarząd w PTTK Marynarki Wojennej

13 marca 2005 r. odbył się XIX Walny Zjazd Oddziału PTTK
Marynarki Wojennej, na którym dokonano podsumowania 4-letniego okresu
działalności turystycznej. Wybrano również nowe władze: Zarząd, Komisję
Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
W Oddziale liczącym ponad 700 turystów nowym prezesem został Mirosław Lewandowski. Zarząd tworzą także: trzej wice prezesi – Andrzej Tokarski, Jerzy Radziul, Radosław Rychter; rzecznik medialny – Mirosława Rozenbangier; sekretarz – Małgorzata Gwizdek; skarbnik – Sławomir Patyna; członkowie – Krystyna Dziembowska, Helena Urbaniak, Tomasz Czayka, Jerzy Cuper, Jerzy Formella, Marek Gałęzowski.