700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Szkolenia w Pomorskim Miasteczku Zawodów

W kwietniu br. roku Pomorskie Miasteczko Zawodów przy ul. Olimpijskiej 2, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:
- Jak założyć własną działalność gospodarczą: 15.04.2005 w godz. 9.00-13.00
- Szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanu: 18.04.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z Internetu: 13.04.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej: 14.04.2005 w godz. 9.00-11.30
- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Doradztwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku
- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00