700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Zaśpiewaj w chórze

Chór Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania. Zaproszenie skierowane jest zarówno do studentów jak i do osób pracujących zawodowo. Chór Akademii Morskiej jest pierwszym i jedynym gdyńskim chórem akademickim.
W repertuarze znajdują sie utwory a'cappella (m.in. W. A. Mozarta,
S. Rachmaninowa, J. Maklakiewicza oraz opracowania szant, pieśni
prawosławne, Negro spiritual) i kompozycje wokalno - instrumentalne
(m.in. G. F. Haendla, M. J. Zebrowskiego, W.Kilara).
Aby śpiewać w Chórze A.M. potrzebne są dobre chęci i zamiłowanie do
muzyki. Znajomość nut nie jest wymagana, aczkolwiek mile widziana. Nowych kandydatów, w szczególności panów, zapraszamy na próby otwarte w każdy wtorek i czwartek kwietnia, w godz.
18.30 - 20.30 w auli gmachu głównego Akademii Morskiej w Gdyni, ul. Morska 81-87. Podczas przerwy i po próbie będzie możliwość spotkania z dyrygentem i uzyskania informacji o funkcjonowaniu zespołu.