701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Bezpieczna dzielnica – konkurs

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. bezpieczeństwa zaprasza do udziału w corocznym konkursie „Bezpieczna Dzielnica”, organizowanym przez gdyński samorząd. Konkurs ma przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w naszym mieście.
Przedmiotem tegorocznej, VI edycji konkursu będą programy bezpośrednio wpływające na wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach Gdyni.
Termin składania projektów i programów przygotowanych przez Rady Dzielnic upływa 9 maja br.
Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu miasta, umożliwiające realizację projektu.
Ogólna pula nagród wynosi 25.000 zł. Projekty mogą być nagrodzone kwotą nie wyższą niż 5.000 zł.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 20 czerwca bieżącego roku.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.gdynia.pl