701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Gdynia w żałobie

Gdynia, tak jak cała Polska, cały świat - płacze po śmierci
Ojca Świętego, Jana Pawła II. Uczuciom żalu i wielkiego smutku towarzyszy jednak nadzieja...

Ojciec Święty odszedł lecz nas nie opuścił... Zostawił nam dziedzictwo -bezmierny ocean dobra, głębokie refleksje nad sensem człowieczego losu, naukę – jak pięknie i mądrze żyć.

W tych dniach odczuwamy, bardziej niż zwykle, potrzebę bycia razem. Gdynianie modlą się w kościołach i przybywają pod pomniki Jana Pawła II i na Skwer Kościuszki, gdzie w 1987 r. Papież - Pielgrzym spotkał się z ludźmi morza. W nastroju uroczystej powagi oddajemy hołd Wielkiemu Polakowi.

...I brzmią nam w uszach słowa Ojca Świętego, wypowiedziane na Skwerze Kościuszki, do wielotysięcznej rzeszy wiernych: „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię!”


Gdyńska modlitwa za Ojca Świętego

Spotkajmy się w tym wyjątkowym dniu, w piątek, 8 kwietnia 2005 r. by razem przeżywać smutek rozstania lecz także razem szukać nadziei w dziedzictwie myśli Jana Pawła II, który nas nimi tak hojnie obdarzył. Zadumamy się, jak wiele zawdzięczamy Ojcu Świętemu, jak ważne wskazówki nam przekazał, byśmy mogli sprostać najtrudniejszym nawet wyzwaniom.
Bądźmy o godz.20.00 pod Pomnikiem Ofiar Grudnia’70 przy Urzędzie Miasta Gdyni, by stąd po modlitwie, pod przewodnictwem księdza biskupa Zygmunta Pawłowicza przejść ulicą Świętojańską w kierunku Pomnika Jana Pawła II przy Kolegiacie NMP, gdzie zatrzymamy się, aby jeszcze raz oddać hołd Wielkiemu Polakowi, po czym skierujemy się na Skwer Kościuszki, w miejsce gdzie 11 czerwca 1987r. Papież – Pielgrzym spotkał się z ludźmi morza.
Dzięki projekcji na telebimach obejrzymy i wysłuchamy homilii Jana Pawła II sprzed 18 lat, która może być dla nas nie tylko wzruszającym wspomnieniem lecz również, a może – przede wszystkim - niewyczerpanym źródłem inspiracji…
Przynieśmy na to spotkanie świece i lampiony !


Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

***

Księga kondolencyjna jest wyłożona w Urzędzie Miasta Gdyni, do dnia pogrzebu Jana Pawła II, w hallu UM od strony al. Marsz. Piłsudskiego, do godz. 18.00.
Wszystkich, którzy pragną podzielić się swymi
refleksjami w związku ze śmiercią Papieża Jana Pawła II - lecz z różnych względów nie mogą wpisać się do wyłożonej w Urzędzie Miasta Gdyni księgi kondolencyjnej zapraszamy do Gdyńskiej Internetowej Księgi Kondolencyjnej.
Prosimy pisać na adres: internet@gdynia.pl

*****

Aktualny, gdyński serwis informacyjny związany z okresem
żałoby po śmierci Papieża, znajduje się na stronach www.gdynia.pl
Na portalu www.gdynia.pl jest pełna treść homilii Jana Pawła II, wygłoszonej podczas spotkania z ludźmi morza na Skwerze Kościuszki, w trakcie pielgrzymki papieskiej w 1987 r.
Oprócz wersji tekstowej jest dostępna na portalu gdyńskim,
także wersja dźwiękowa tej homilii (skrót).

*****

Prezydent Gdyni mając na względzie szczególny wymiar żałoby narodowej w dniu pogrzebu Ojca Świętego polecił dyrektorom szkół i przedszkoli samorządowych w Gdyni odwołanie zajęć w dniu 8 kwietnia 2005 r, by umożliwić, uczniom, wychowankom i nauczycielom duchowy udział w uroczystościach.
Prezydent zwrócił się także do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni z prośbą o rozważenie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla podległych pracowników, jednocześnie prosząc o zapewnienie funkcjonowania tychże jednostek w zakresie niezbędnym dla realizacji podstawowych zadań.

******
Decyzją Prezydenta Gdyni piątek, 8 kwietnia 2005 r. – w dniu pogrzebu Jana Pawła II - jest w Urzędzie Miasta Gdyni dniem wolnym od pracy, ale UM w ograniczonym zakresie pracuje na rzecz mieszkańców.
Czynna będzie Sala Obsługi Mieszkańców w gmachu przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, a w niej:
W godz.7.00 – 18.00:
- wymiana praw jazdy
- wymiana dowodów osobistych
- rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych
- kasa
w godz. 8.00 – 16.00:
- rejestracja działalności gospodarczej
- ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie)
- rejestracja urodzeń i rejestracja zgonów - p. 25

Kancelaria ogólna - pokój 8, godz. 7.00 – 17.00