701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 16.00 -18.00, tel. 629-44-03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 13.04. – Mariusz Pająk,
20.04. – Marek Rodak, 27.04. – Roman Świtalski.
Radny Miasta Stanisław Borski informuje, że pełni dyżury w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 17.00 -18.00 w biurze Rady Dzielnicy Wielki Kack.


ikona