701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Wnieś uwagi do strategii województwa!

Uprzejmie informuję, że Pomorski Urząd Marszałkowski przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 3 lipca 2000 r.
Podstawą prac, służących dostosowaniu SRWP do szans i możliwości wynikających gł. z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, są „Założenia aktualizacji Strategii Województwa Pomorskiego”, przyjęte przez Zarząd Województwa.
Dokument ten jest opublikowany na str. internetowych PUW
www.woj.pomorskie.pl


W najbliższym czasie przyjęty zostanie projekt aktualizacji SRWP, stanowiący podstawę dyskusji. Zostanie Państwu niezwłocznie przesłany pocztą elektroniczną.
W okresie do 13 maja br zbierane będą opinie do w/w projektu, gł. podczas konferencji konsultacyjnych, nt.:
1. Identyfikacja interesów rozwojowych subregionów Pomorza – 20.04 - Malbork
2. Potencjał społeczny i aktywność obywatelska – 22.04 - Starogard
3. Potencjał i znaczenie przedsiębiorczości na Pomorzu – nowoczesny system wsparcia – 27.04 – Słupsk
4. Agenda Lizbońska dla Pomorza oraz rola nowoczesnej gospodarki morskiej w budowaniu konkurencyjności regionu – 28.04 - Sopot
5. Zagrożenie peryferyzacji Pomorza – 05.05 - Chojnice
6. Miejsce i rola Pomorza w Regionie Bałtyckim – 05.09 – Gdańsk -
7. Narodowy Plan Rozwoju a zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego – 12.05. – Kościerzyna.
Planowane jest przyjęcie zaktualizowanej Strategii przez Sejmik Województwa do 30.06 br.
Każdy z w/w tematów ma swoje odniesienie do rozwoju naszego miasta czy gł. przedsiębiorstw/instytucji Gdyni.
Uprzejmie proszę o przesyłanie na adres Biura Rozwoju Miasta
r&d_office@gdynia.pl lub adres pocztowy – Biuro Rozwoju Miasta – Urząd Miasta Gdyni Aleja marszałka Piłsudskiego 52/54 swoich opinii dot. projektu w/w aktualizacji SRWP – gł. pod kątem w/w tematów konferencyjnych. Proszę również zgłaszać ew. udział w w/w konferencjach konsultacyjnych.

Ryszard Toczek
Naczelnik Biura Rozwoju Miasta