Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Dotacje Prezydenta

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wyniki konkursu na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności teatralnej.
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 r.)
Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

1.Fundacji Kultury „LIBERTY” na dofinansowanie zadania pn. „Teatr Gościnny – Małe Formy z Wielkimi Aktorami” w wysokości 30.000 zł.
2.Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na dofinansowanie zadania pn. „II Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bez Tematu” w wysokości 4.800 zł.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wyniki konkursu na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury.
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 r.)
Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

1.Towarzystwu Miłośników Gdyni na dofinansowanie zadań:
- „Wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z dziedziny historii sztuki” w wysokości 2.894 zł,
- „Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 1.100 zł,
2. Zrzeszeniu Kaszubsko–Pomorskiemu, Oddział w Gdyni na dofinansowanie zadań:
- „Kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia” w wysokości 3.000 zł,
- „Wydawanie czasopisma „Gdińsko Kleka” w wysokości 2.680 zł,
- „Organizacja prelekcji i wystaw w Ośrodku Kultury Kaszubsko – Pomorskiej w Gdyni” w wysokości 3.000 zł, - „Kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski” w wysokości 3.000 zł.
3. Pomorskiemu Stowarzyszeniu „MUSICA SACRA” na dofinansowanie zadania pn. „Koncerty muzyki organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu) w wysokości 3.000 zł.
4. Lokalnej Organizacji Turystycznej GDYNIA na dofinansowanie zadania pn. „Cztery pory roku na „Darze Pomorza” w wysokości 3.000 zł.
5. Stowarzyszeniu Gdynian Wysiedlonych na dofinansowanie zadania pn. „Sesja popularno – naukowa cz. III pt. „Wysiedlenia ludności cywilnej z miasta Gdynia w latach 1939/45 przez III Rzeszę” w wysokości 3.000 zł.
6. Fundacji „RODZINA NADZIEI” na dofinansowanie zadania pn „Piknik rodzinny z Beatą Tyszkiewicz” w wysokości 3.000 zł.