Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Informator Europejski nr 104

Międzynarodowy konkurs na plakat

Międzynarodowa organizacja pozarządowa CEE Bankwatch Network ogłasza konkurs na projekt plakatu po hasłem "Publiczne pieniądze dla pożytku publicznego".

Celem konkursu jest stworzenie plakatu promującego kampanię nawołującą do reformy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, publicznej instytucji będącej narzędziem Unii Europejskiej i korzystającej z funduszy Europejczyków.

Termin nadsyłania prac mija 25 kwietnia 2005.

Nadesłane projekty powinny nawiązywać do problemów przejrzystości w działaniu publicznych instytucji, trudności w dostępie do informacji, kontrowersji związanych z finansowaniem konkretnych projektów, a także możliwości transformacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w pozytywne, przejrzyste źródło finansowania projektów zapewniających zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko i wzrost zatrudnienia.
Najlepsze prace zostaną uhonorowane finansowo i zaprezentowane publiczności i mediom w ramach wystaw ulicznych w Brukseli, a także Luxemburgu podczas corocznego spotkania Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Pula nagród równa 1600 Euro przewiduje również nagrodę publiczności wyłonioną przez internetowe głosowanie.

Oficjalna strona konkursu to http://www.bankwatch.org/contest . Tam też znaleźć można wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowy kontakt: olaa@gajanet.pl.


Program Leonardo da Vinci – organizowanie konferencji

Do 3 maja 2005 można składać projekty w zakresie organizowania konferencji i wystaw dotyczących wykorzystania rezultatów projektów Leonardo da Vinci.

Celem wezwania do składania wniosków jest wsparcie imprez tj. konferencje i wystawy, mających służyć promowaniu wykorzystania rezultatów projektów Leonardo da Vinci. Także wyniki projektów pochodzących z innych programów UE związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą być przedstawiane do celów wspomnianych imprez.

Działanie powinno składać się z trzech etapów:
 Etap przygotowawczy;
 Organizacja imprezy;
 Etap końcowy - działania uzupełniające.

Potencjalni wnioskodawcy: organizacje i spółki europejskie, krajowe, regionalne, lokalne i sektorowe, w tym sieci europejskie prowadzące działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego i pragnące zorganizować imprezę waloryzacyjną w zakresie określonym w niniejszym zaproszeniu do składania projektów. Ponadto powinni posiadać osobowość prawną od co najmniej 3 lat.

Budżet wynosi: 1 500 000 EUR.
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury przewiduje wsparcie dla 15 do 20 projektów, przy czym max. kwota dotacji nie będzie przekraczać 100 000 EUR, do max. wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Działania muszą się rozpocząć między 1 sierpnia 2005 a 1 października 2005.

Więcej szczegółowych informacji:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/valorisation/callevents_en.htmlSeminarium nt. Odnawialnych źródeł energii

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. w ramach projektu Unii Europejskiej – REGBIE zaprasza do udziału w seminarium „Lepsza energia za mniejsze pieniądze. Biomasę możesz stosować i Ty!”, którego tematyka dotyczyć będzie wykorzystania biomasy do celów energetycznych.

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznych, technicznych i ekonomicznych aspektów inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Seminarium obejmuje wykłady i prezentacje na temat właściwości drewna, słomy i upraw energetycznych jako paliwa stosowanego w ciepłownictwie, rozwiązań technicznych kotłów i kotłowni na biomasę wraz z prezentacją kotła oraz palników na pelety. W trakcie seminarium zaprezentowane będą nowoczesne technologie spalania biomasy, praktyczne strony instalowania i pracy kotłowni oparte na doświadczeniach z najnowszych inwestycji.

Jeżeli chcieliby Państwo pogłębić i uzupełnić wiedzę nt. Odnawialnych Źródeł Energii, oferty kotłów i dystrybucji biomasy, zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium, które odbędzie się 28 kwietnia br. w Hotelu Hevelius o godz. 9.oo

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2005.

Program seminarium i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie:
http://www.bape.com.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: tel. + 48 58 347 55 35 lub e-mail: mkonieczna@bape.com.pl


Ukraina znosi wizy!

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisał dekret o tymczasowym zniesieniu wiz dla obywateli państw członkowskich UE i Szwajcarii. Ruch bezwizowy będzie obowiązywał od 1 maja do 1 września br.

Jedną z przyczyn liberalizacji polityki wizowej Ukrainy jest - jak czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej prezydenta - usunięcie barier przed przygotowywanym na maj konkursem "Eurowizja 2005" w Kijowie. Czasowa likwidacja wiz jest również "wyrazem prawdziwej otwartości ukraińskiego społeczeństwa" na inne kraje i "potwierdzeniem strategicznego celu Ukrainy, jakim jest europejska integracja". Ukraina pragnie w ten sposób "przyciągać zagraniczne inwestycje, sprzyjać rozwojowi stosunków między narodami i turystyki".

Kancelaria prezydenta Juszczenki informuje także, iż w czasie tymczasowego obowiązywania ruchu bezwizowego będą przeprowadzone analizy w celu dalszej liberalizacji zasad odwiedzania Ukrainy przez obywateli państw UE i Szwajcarii.
Opracowano na podst. EuroPAP, 31.03.05


Cła na produkty z USA

Unia Europejska od 1 maja 2005 roku nałoży dodatkowy 15% podatek importowy na niektóre wyroby pochodzące z USA - poinformowała Komisja Europejska. Zdaniem Komisji, jest to kara za niestosowanie się przez Waszyngton do antydumpingowych zobowiązań Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Podatek zostanie nałożony m.in. na wyroby papiernicze, rolnicze, tekstylne i maszynowe.
Komisja podjęła ten ostateczny krok w związku z ciągłym unikaniem przez Stany Zjednoczone dostosowania swojego prawa do międzynarodowych zobowiązań.
Opracowano na podst. EuroPAP, 31.03.05


Szansa na pracę w Szwajcarii

Szwajcaria - jeden z najbogatszych krajów świata - otwiera rynek pracy dla Polaków. Być może pierwsi z Polaków skorzystają z tej możliwości już jesienią br.

Otwarcie rynku pracy w Szwajcarii, to dla nowych krajów Unii Europejskiej rewolucja. Dotychczas Szwajcaria była niemal szczelnie zamknięta - zaledwie 200 Polaków, zwykle menedżerów w wielkich koncernach, pracuje tu legalnie. Nawet obywatele "starych" krajów Unii muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę.

Decyzją szwajcarskiego rządu w tym roku 15 tys. osób z krajów dawnej "15" będzie mogło osiedlić się na stałe w Szwajcarii. Co roku limit będzie podwyższany, a w 2011 r. ograniczenia znikną. W tym samym roku zniesione zostaną ograniczenia dla nowych państw Wspólnoty, w tym Polski.
Do tego czasu Szwajcaria wprowadzi kontyngenty dla krajów naszego regionu. W tym roku 900 osób z nowych państw członkowskich będzie mogło podjąć legalnie pracę w Szwajcarii na czas nieokreślony. Dodatkowo 9 tys. może być zatrudnionych na rok. Docelowo w 2011 r. w Szwajcarii będzie zatrudnionych na stałe 3 tys. osób i 29 tys. pracowników sezonowych.
Tak będzie, pod warunkiem, że decyzję rządu i parlamentu Szwajcarii potwierdzą sami Szwajcarzy w referendum 25 września br.
Opracowano na podst. EuroPAP, 05.04.05


Konkurs dla działania 1.3 SPO - WKP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 ogłosiła III rundę składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 maja 2005 r. o godz. 15.00.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3. SPO - WKP znajdują się pod adresem: http://www.arp.com.pl

Pytania można kierować na adres: e-mail: spo-wkp@arp.com.pl lub telefonicznie pod numery: (22) 460 37 79, (22) 460 37 74, (22) 460 36 21.Jeżeli masz nie więcej niż 25 lat i jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy – nie zwlekaj, zgłoś się na bezpłatne szkolenia informatyczne do COMBIDATA!

Szkolenia są realizowane z następującego zakresu:
 Microsoft Visual Studio.NET,
 Microsoft Windows Serwer 2003,

Każdy z uczestników powyższych szkoleń będzie brał również udział w następujących szkoleniach:
 Aplikacja biurowa Microsoft Office,
 Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
tel. 550 9 550; 0 801 30 30 30, fax 550 9 551
e-mail: ms@combidata.com.pl