702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Kurs motorowodny

Drużyna Ratownictwa Specjalistycznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego wspólnie z Sopockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym organizuje: kurs na stopień sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów wodnych o pojemności silnika do 1000 cm3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 12 roku życia. Zajęcia odbywać się będą w dniach od 16 do 24 kwietnia 2005 r. Spotkanie organizacyjne w dniu 15 kwietnia 2005 r. o godz. 18.00. w siedzibie Sopockiego WOPR – Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 67.
Kurs na stopień starszego sternika motorowodnego, uprawniający do
prowadzenia łodzi motorowych i skuterów wodnych po wodach śródlądowych oraz
prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 m po morskich wodach
wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu. Warunkiem
uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie od co najmniej
roku stopnia sternika motorowodnego. Zajęcia odbywać się będą w maju.
Zgłoszenia chętnych tel. 0501 53-69-29; e-mail: drswopr@wp.pl do dnia 30 kwietnia 2005 r.
Kursy skierowane są do ratowników WOPR, chcących podnieść swoje kwalifikacje, a także osób nie będących ratownikami, zainteresowanych nabyciem umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu motorowodnego.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Drużyny: http://drswopr.webpark.pl.