702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Rusza Eko Dolina

19 kwietnia br. w Łużycach w gminie Wejherowo odbędzie się uroczyste otwarcie super nowoczesnego, zbudowanego zgodnie z najnowszymi technologiami, zakładu zagospodarowania odpadów. W zakładzie tym z odpadów będą pozyskiwane potrzebne surowce, a biogaz ze składowiska odpadów stanie się źródłem prądu i ciepła.
Na terenie miast i gmin, z których odbierane będą odpady (Gdynia, Sopot, Reda , Rumia, Wejherowo i Kosakowo), żyje około 400 000 mieszkańców, którzy każdej doby wytwarzają 900 ton odpadów. Codziennie 200 samochodów będzie przywozić odpady do Eko – Doliny.
Projekt „Gospodarka Odpadami dla Doliny Redy i Chylonki” współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 72 proc. kosztów kwalifikowanych. Został on wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a zrealizowano go staraniem gmin wspólników: Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy Kosakowa, Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Koszt inwestycji to 25 mln EURO. Ponad 18 mln złotych pochodzi z budżetów gmin – wspólników. Projekt otrzymał ponad 15 mln euro z funduszu ISPA. 12 mln złotych pożyczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 11 mln złotych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budowa Eko – Doliny rozpoczęła się 12 lutego 2002 roku. Nadzór nad pracami budowlanymi sprawowała niemiecka firma CES, a zostały one wykonane przez konsorcjum z liderem, polską firmą Hydrobudowa 9.