702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

W trosce o rozwój województwa Pomorskiego

Rozpoczęły się konsultacje projektu Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP). Można się z nim zapoznać na stronie internetowej www.Gdynia.pl zakładka „Pomorskie 2020”, w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Dominika 17), w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31), Bibliotece UM Gdyni i w Biurze Rozwoju Miasta (ul. Legionów 130, p. 101).
SRWP ma być przyjęta przez Sejmik Województwa w czerwcu br.
Znaczenie tego dokumentu wynika z przyjętych priorytetów rozwoju naszego województwa: Konkurencyjność (rozwój przedsiębiorczości, innowacje, nowe technologie, budowa aktywnego społeczeństwa, atrakcyjność osiedleńcza, inwestycyjna i turystyczna).
Spójność (zmniejszenie zróżnicowań wewnątrz województwa w poziomie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego).
Dostępność (zapewnienie mobilności ludzi oraz sprawnego przepływu towarów, usług, informacji, wiedzy i energii dzięki efektywnie funkcjonującej infrastrukturze z zachowaniem zasobów środowiska).
Strategia ma umożliwić realizację na Pomorzu Narodowego Planu Rozwoju w latach 2007-2013.
Urząd Marszałkowski organizuje ponadto szereg otwartych konferencji konsultacyjnych. Uczestnictwo w nich powinno być poprzedzone złożeniem „Formularza zgłoszenia”, załączonego do w/w materiałów informacyjnych.
Wszelkie uwagi, propozycje i zapytania dot. projektu SRWP można zgłaszać do Biura Rozwoju Miasta. Urząd Miasta Gdyni 81-382. al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, tel. 662 28 34, fax 662 28 36, e-mail r&d_office@gdynia.pl. Ryszard Toczek – naczelnik Biura.