703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Dyktando dla seniorów

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów do pisania dyktanda, które odbędzie się na początku czerwca br. Dyktando
opracowała Gabriela Kurpisz, autorka zajęć "Polszczyzna piękna i poprawna".
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie do 30
kwietnia br. dzwoniąc do GUTW –YMCA, 620-31-15 (prosić Marię Tomaszewską) lub e-mailem:gutw@poczta.gdynia.pl