703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Gdynia Policji

6 kwietnia b.r. Prezydent Miasta Gdyni podpisał porozumienie z
Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni, na mocy którego Miasto Gdynia przeznaczy 1.024.725.00 PLN na wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem gdyńskiej Policji w 2005 czyli na pokrycie kosztów:
- pełnienia przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdyni służby
prewencyjnej w sezonie lato 2005 w ramach i programu "Gdynia bez zagrożeń" - kwota 130 tys. złotych brutto;
- pełnienia przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdyni służby
prewencyjnej w środkach komunikacji miejskiej - kwota 70 tys. złotych
brutto;
- modernizacji Stanowiska Dowodzenia Komendy Miejskiej Policji w Gdyni;
- przekazania środków na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla
policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej;
W ramach przekazanej przez Miasto kwoty gdyńska Policja planuje także zakup radiowozów, rozbudowę i modernizację Komisariatu Policji Gdynia - Chylonia oraz realizację Programów Prewencji Kryminalnej;
Również gdyńskie Rady Dzielnic poprzez przekazanie części swoich środków budżetowych zaplanowały wesprzeć finansowo działanie Policji: Rada Dzielnicy Dąbrowa - 4000 zł, Rada Dzielnicy Witomino , Leśniczówka - 2000 zł, Rada Dzielnicy Kamienna Góra - 6025 zł, Rada Dzielnicy Oksywie - 2800 zł, Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - 1700 zł, Rada Dzielnicy Chylonia 4000 zł, Rady Dzielnicy Śródmieście 4200 zł, na łączną kwotę 24 725 złotych brutto.