703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Pomogą po wypadku

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i i Innych Zdarzeniach „Intar – Alia” udziela porad na temat: uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych , prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi. Zajmuje się również organizacją pomocy prawnej. Informacje: Gdynia, ul. Staromiejska 47, tel. 620 55 99, fax 620 48 79, e – mail: biuro@inter-alia.pl.