703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Warsztaty plastyczne

Zespół Szkół Plastycznych w Orłowie, ul. Orłowska 39 zaprasza kandydatów do Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (klasy gimnazjalne) na odpłatne warsztaty plastyczne z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiadomości o sztuce. Termin: 23 kwietnia oraz 7, 14, 21 maja 2005 r.
Informacje : tel./fax (0-58) 624 82 13, 624 82 62, 624 82 81
www.zsplast.gdynia.pl .Dla chętnych bezpłatne konsultacje (przegląd prac domowych).