703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Zapisy do…

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Kpt. ż. w. K. O. Borchardta przy ulicy Rozewskiej 33 ogłasza nabór uczniów do klasy I oraz klas 0 w roku szkolnym 2005 / 2006.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 623 25 88.
***
Lokalna Akademia Informatyczna w Gdyni prowadzi zapisy na wieczorowy 4 semestralny kurs CCNA (Cisco Certified Networking Associate)- administracja sieci komputerowych. Uczestnicy otrzymują dostęp do autoryzowanych materiałów w języku polskim i angielskim, a po zaliczeniu semestru certyfikat jego ukończenia.
Informacje i formularz zgłoszeniowy online na stronie
www.cisco.zschie.pl mail: cisco@zschie.internetdsl.pl tel.6219324
adres: LAI przy ZSCHiE Gdynia ul.Sambora 48 "