Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Zarząd Cmentarzy informuje

ZCK w celu uniemożliwienia dostępu do cmentarza witomińskiego po godzinach jego otwarcia oraz dla jego ochrony przed zwierzętami, które niszczą groby i kwiaty na grobach (dziki, sarny) - zainstalowano od strony lasu samoryglujące się furtki.
Zamykają one dostęp do cmentarza od godz. 21.00 do 7.00 rano, a w pozostałym czasie dają się otworzyć tylko podczas naciskania na wyłącznik mechanizmu blokującego, znajdujący się obok klamki.
Na wszystkich gdyńskich cmentarzach komunalnych, w
sąsiedztwie punktów czerpania wody, rozmieszczone zostały przenośne, składane krzesełka, które można ustawić przy grobie i usiąść na nich podczas odwiedzin, a następnie odnieść na miejsce składowania. Jest to udogodnienie, szczególnie dla osób chorych i starszych, wprowadzone w związku z zakazem ustawiania w przejściach między grobami stałych ławeczek, które blokują swobodny dostęp do sąsiednich grobów.
Niestety, użytkownicy nagminnie pozostawiają je, podobnie jak narzędzia (motyki, grabie, łopaty, konewki) w różnych miejscach cmentarza a nie tam, skąd je zabrali! To zaś powoduje, że przy niektórych studniach niemal stale ich brak a jest ich nadmiar w innych punktach.
Przykro o tym pisać, ale zdarzają się kradzieże tych narzędzi, kupionych za publiczne pieniądze i przeznaczonych do wspólnego używania i dla wygody zwłaszcza starszych osób porządkujących groby .... Choć są te narzędzia i krzesełka wyraźnie oznakowane napisem ZCK ( Zarząd Cmentarzy Komunalnych)