704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Medale dla par

13 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia
15 gdyńskim parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wszystkie pary obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego, z wyjątkiem jednej,
która obchodzi 58-lecie.
Jubilaci otrzymali w prezencie od Miasta kwiaty oraz album o Gdyni.
Oto jubilaci: Teresa i Zenon Biczysko, Janina i Henryk Kortas, Leokadia i Stanisław Lewandowski, Teresa i Eugeniusz Kuciapski, Bronisława i Marian Aftyka, Zofia i Franciszek Bielaska, Zofia i Stanisław Daniel, Marianna i Edward Toczek, Emilia i Kazimierz Żuławscy, Irena i Tadeusz Zarzyccy, Teresa i Henryk Tarnowscy, Jadwiga i Czesław Kuczyńscy, Stefania i Alfons Korthals, Melania i Michał Laccy Łucja i Jerzy Zyskowscy.

ikona