Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Nagrody artystyczne

Już po raz dziesiąty Prezydent Miasta Gdyni przyznał Nagrody Artystyczne za znaczące osiągnięcia twórcze ubiegłego roku - tym razem w czterech, z ośmiu przewidzianych regulaminem, kategoriach. Oto laureaci:
- w dziedzinie tańca -Alexandr Azarkevitch - za entuzjazm i zaangażowanie w organizację Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. S. Diagilewa, jedynego tego typu wydarzenia w Polsce utrzymanego na wysokim poziomie artystycznym i przyciągającego do Gdyni znakomitości światowego baletu.
- w dziedzinie teatru- Waldemar Śmigasiewicz za umiejętne wykorzystanie trudnych warunków plenerowych Sceny Letniej Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni, znakomity dobór obsady i nowatorską reżyserię przedstawienia „Transatlantyk” Witolda Gombrowicza, które uświetniło obchody roku poświęconego wybitnemu polskiemu pisarzowi.
- w dziedzinie animacji kultury- Mikołaj Ziółkowski, za pomysł i organizację w Gdyni Open’er Festival, ambitnego, choć skierowanego do szerokiego odbiorcy, największego i najbardziej spektakularnego wydarzenia muzycznego w Polsce, które zapisało się już na stałe na kulturalnej mapie Europy.

Prezydent przyznał także dwie Honorowe Nagrody Artystyczne:
- w dziedzinie literatury- dla Autorów książki „Po słońce i wodę. Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX i pierwszej połowie XX wieku.” - Dagmary Płaza – Opackiej i Ewy Sztykiel oraz prof. Tadeusza Stegnera - za znakomitą publikację odkrywającą mało znane oblicze Gdyni, napisaną z historyczną rzetelnością, poczuciem humoru i niezwykłą troską o język.
- w dziedzinie animacji kultury dla Cafe Strych - Andrzeja Boczka, Jakuba Boczka i Pawła Baronowskiego- za stworzenie w sercu miasta przystani gdyńskich poetów, miejsca gdzie żyje współczesna poezja, ta najsubtelniejsza, a jednocześnie najmniej medialna z muz.