UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Prelekcje

Klub Seniora przy Radzie Dzielnicy Sródmieście zaprasza na prelekcję pt. Harcerstwo w Gdyni w okresie międzywojennym, którą wygłosi Dariusz Małszycki z Muzeum Miasta Gdyni. Spotkanie odbędzie się 11 maja br. o godz 11.30 w kawiarence parafialnej kościoła o.o. Redemptorystw przy ul. Portowej 2.
***
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich zaprasza na prelekcję prof. Krystyny de Walden - Gałuszko dotyczącą problemów psychologicznych w aspekcie chorób nowotworowych. Prelegentka jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, autorką wielu prac dotyczących m. in. opieki paliatywnej, jakości życia pacjentów onkologicznych itp. Prelekcja odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 10.00 w Hotelu Gdynia przy ul. Armii Krajowej 22.
***
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów do DOMU RZEMIOSŁA, w środę, 4 maja o godz. 11.00 na wykład dr Zbigniewa Mańkowskiego pt. "Osobowość twórcza na przykładzie pisarstwa i malarstwa Józefa Czapskiego" oraz 5 maja do YMCA na 17.00 na prelekcję Henryka Kościńskiego "Znaj swoje pieniądze"-o fałszywych banknotach i monetach, które trafiają do naszych portfeli.
***
Klub „Zawsze zdrowa i aktywna” zaprasza na wykład pt. „kobieta w miejscu pracy”, który wygłosi Sylwia Bartniak, socjolog. Spotkanie odbędzie się 9 maja br. o godz. 18.00 w Hotelu Nadmorskim przy ul. Ejsmonda 2. , w klubie „Wenecja”.