704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Zapisy do…

Zespól Szkół Specjalnych Nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 ogłasza nabór uczniów do Trzyletniej Szkoły Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szkoła ogłasza również nabór uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy dla uczniów z autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcym.
Szczegółowe informacje udzielane są w sekretaracie szkoły: tel: 620 72 25 w godz. 8.00 – 15.00.
***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ogłasza nabór uczniów III klasy gimnazjalnej oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do koła dziennikarskiego. W programie między innymi: poznawanie gatunków dziennikarskich, podstawy etyki dziennikarskiej, nagrywanie audycji radiowych, redagowanie własnej gazetki, konstruowanie informacji internetowej i wiele innych!

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 18.00 – 19.30.
***
Trwają zapisy na I semestr roku szkolnego 2005/2006 do następujących szkół policealnych w systemie zaocznym, w cyklu 2-letnim: Policealnego Studium Hotelarskiego, Policealnego Studium Obsługi Turystycznej, Policealnego Studium Rachunkowości i Finansów oraz do jednorocznych Szkół Policealnych: hotelarsko-turystycznej, rachunkowości i finansów.
Informacje i zapisy ul. Żeromskiego 26 tel/fax 661 77 67, w godz. 9.00 - 15.00.
e-mail: forber@sunnet.pl, www.policealne-forber.gdynia.pl

***
Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Tetmajera 65, tel. 622 26 24, 622 08 22, przyjmuje zapisy na rok szkolny 2005/2006 do: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2
(klasy wielozawodowe 2 lub 3-letnie),Technikum Budowlanego 4-letniego o specjalizacjach: nowoczesne technologie budownictwa, kosztorysowanie i normowanie, projektowanie konstrukcyjno – budowlane, materiały i wyroby budowlane; Technikum uzupełniającego 3-letniego, wieczorowego, po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca dla uczniów szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 622 17 42.

**
Gdyńska Szkoła dla Dzieci Niedosłyszących przy ul. Hallera 9, mieszcząca się w ZSO Nr 6 w Gdyni przyjmuje zapisy na rok 2005/2006.
Szkole wprowadza w życie ideę komunikacji totalnej, kształci słuch ( wszystkie dzieci noszą aparaty słuchowe),uczy systemu porozumiewania się językowo – migowego, ponieważ język migowy dominuje w komunikacji rodzin niesłyszących; kształci też umiejętność odczytywania wypowiedzi z ust, co bardzo pomaga w rozumieniu mowy i porozumiewaniu się osób słyszących z niesłyszącymi.
Karolinka Burchart, niesłysząca uczennica z tej zdobyła II nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Odczytywania Wypowiedzi z Ust , który odbył się 11 i 12 marca w Kaliszu.
***
Gdyński Klub Tenisowy ogłasza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do Szkoły Tenisa Ziemnego. Zajęcia odbywać się będą na kortach GKT przy ul. Uczniowskiej. Termin rozpoczęcia: 4.05.2005. Informacje i zapisy pod nr: 0 606 904 937.

ikona